ประเภทนาฬิกาและการใช้งานของระบบนาฬิกาทุกรุ่น

ขึ้นชื่อว่าด้วยเรื่องของนาฬิกาและการดูแลรักษาและการใช้งานที่ถูกต้อง เราควรทำความรู้จักในเรื่องของนาฬิกา วันนี้เราได้หาข้อมุลเกี่ยวกับประเภทนาฬิกาและการใช้งานทุกรุ่นในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาอย่างทางการว่า Mechanical Watch แปลเป็นไทยได้ว่า (นาฬิกากลไกจักรกล) มีการทำงานหรือการเคลื่อนไหวของกลไกของเฟืองที่อยู่ภายในตัวเรือน ที่มีตัวออกแรงขับมาจากลานสปริงโดยทำให้นาฬิกาเดินได้ นาฬิกาประเภทนี้ได้คิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 16 มาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันมีการจัดแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มคือ นาฬิกาไขลาน (Manua Watch) และ นาฬิกาออโตเมติก (Automatic Watch)  นั่นเอง ทั้ง 2 ประเภทนี้ได้จัดอยู่ในหมวดหมุ่ของ นาฬิกาจักรกลเช่นกัน

ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นเกี่ยวกับนาฬิกาในยุคสมัยใหม่ด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มีการคิดค้น นาฬิกาควอตซ์หรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์  (Quartz Watch) นั่นเอง โดยใช้งานง่ายกว่านาฬิกาประเภทด้านบนเพราะมีการใช้แบตเตอรี่หรือถ่านช่วยในการทำงานนั่นเอง ใช้กำลังของไฟฟ้าเป็นตัวช่วยหมุนเข็มนาฬิกาจึงสามารถเดินได้ตลอดเวลาไม่มีหยุดจรกว่าถ่านจะหมด มีการแสดงผลผ่านหน้าจอคล้ายกับ หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า จอ LED นั่นเอง

อ่านต่อ การดูแลรักษานาฬิกาทุกรุ่น : playwang24.com