ประเภทนาฬิกาและการใช้งานของระบบนาฬิกาทุกรุ่น

ขึ้นชื่อว่าด้วยเรื่องของนาฬิกาและการดูแลรักษาและการใช้งานที่ถูกต้อง เราควรทำความรู้จักในเรื่องของนาฬิกา วันนี้เราได้หาข้อมุลเกี่ยวกับประเภทนาฬิกาและการใช้งานทุกรุ่นในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาอย่างทางการว่า Mechanical Watch แปลเป็นไทยได้ว่า (นาฬิกากลไกจักรกล) …

Read more